Hướng dẫn soạn các công thức toán trong LibreOffice Writer.

Soạn thảo công thức toán học sử dụng LibreOfficeMath
Giới thiệu chung
LibreOffice Math là một công cụ trong bộ LibreOffice, cung cấp cho người dùng khả năng soạn
thảo các công thức toán học, tương tự như Equation hay MathType ở MS Word.
Bạn có thể tải về bộ LibreOffice tại trang chủ: www. libreoffice .org/
Yêu cầu
Khi bạn cài đặt bộ LibreOffice thì đã bao gồm cả công cụ này. Mới ban đầu nó hơi khó sử dụng so
với MathType, tuy nhiên sau một thời gian làm quen bạn có thể soạn thảo công thức một cách
nhanh chóng hơn rất nhiều so với khi dùng MathType. Nếu như MathType tập trung vào ứng dụng
soạn thảo trực quan thì LibreOffice Math thiên về sử dụng cú pháp lệnh hơn. Chắc các bạn cảm
thấy hơi e ngại, nhưng đừng lo, cũng rất đơn giản thôi, và bạn sẽ cảm nhận được sự tiện lợi, nhanh
chóng của nó (bạn sẽ không phải phụ thuộc nhiều vào việc dùng chuột).
LibreOffice Math nên được sử dụng với LibreOffice Writer và các ứng dụng khác trong bộ
LibreOffice.
Để xem hướng dẫn sử dụng LibreOffice bạn có thể tìm kiếm tài liệu trên internet, tài liệu hướng dẫn
sử dụng đi kèm phần mềm, hoặc các bài viết trong loạt “Ứng dụng bộ sản phẩm LibreOffice” này.
Soạn thảo
Trong Writer bạn có thể tìm thấy chức năng này ở trình đơn Insert → Object → Formula. Nếu
bạn thường xuyên sử dụng đến chức năng này, nên gán cho nó một phím tắt để có thể truy xuất
nhanh chóng. Ở đây, ban đầu chức năng trên chưa có phím tắt, ta sẽ gán cho nó như sau:
Vào trình đơn Tools → Customize → Xuất hiện hộp thoại Customize.
Nhìn xuống phía dưới danh sách Functions, mục Category bạn chọn Insert. Khi đó, ở mục
Function bạn chọn Formula (như hình).