Hướng dẫn theo kí hiệu chuẩn quốc tế:

Hình ảnh RuBik 3x3

1. Làm quen với khối Rubik 3x3x3: Khối Rubik này có 6 mặt gồm trắng – vàng, cam – đỏ, lục – lam. Viên trung tâm là viên chỉ được tô màu một mặt. Viên cạnh là viên được tô màu hai mặt. Viên góc là viên d8ược tô ba mặt.

2. Kí hiệu sáu mặt: Khi bạn cầm khối Rubik lên, bạn cho mặt trước mắt bạn là mặt F, còn mặt trên là mặt U, mặt dưới là mặt D, mặt bên phía tay phải là mặt R, mặt phái bên tay trái là mặt L, mặt sau là mặt B.

Kết quả hình ảnh cho các mặt của Rubik

3. Kí hiệu cách xoay các mặt: Có hai chiều xoay, một theo chiều quay kim đồng hồ (mặt nào cũng coi là mặt trước để tính chiều quay của kim đồng hồ), hai là ngược chiều quay của kim đồng hồ và xoay 90 độ hay 180 độ. Ta có kí hiệu như sau:

+ Kí hiệu R L U D F B : có nghĩa là bạn cần xoay các mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

+Kí hiệu R’ L’ U’ D’ F’ B’ hoặc Ri Li Ui Di Fi Bi: có nghĩa là bạn cần xoay các mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.

+Kí hiệu  R2 L2 U2 D2 F2 B2: có nghĩa là bạn cần xoay các mặt tương ứng 180 độ theo chiều kim đồng hồ (RR=R’R’).

Kết quả hình ảnh cho các mặt của Rubik

4. Các bước thực hiện xoay Rubik

Bước 0. Làm quên với một số công thức và tìm hiểu sự thay đổi của các miếng trong Rubik. Thực hành công thức R’ U F’ U’, công thức Ri U Fi Ui, công thức U’ R U, công thức U R U’ R’, công thức R U R’.

Bước 1. Bạn tự mình có thể làm được tầng 1 mặt trắng nhé

Kết quả hình ảnh cho các mặt của Rubik
Các viên cạnh trùng màu viên trung tâm

Bước 2. Hoàn thành 4 viên góc: Đưa các viên góc về đúng góc có 3 màu trùng với 3 màu 3 viên trung tâm. Có thể thực hành vài công thức U R U’ R’,  R U R’, R U’ R’ U2, R U R’ U’.

Kết quả hình ảnh cho các mặt của Rubik

Bước 3. Có hai trường hợp để đưa viên cạnh ở tầng 3 về tầng 2(lúc này ta cho mặt trắng xuống mặt dưới). Dùng công thức (R U’ R’) (U’ F’ U F) để xếp và xoay viên cạnh về tầng 3.

Kết quả hình ảnh cho các mặt của Rubik
Nếu để mặt trắng trên

Bước 4. Chỉ dùng một công thức duy nhất để quan sát sự thay đổi Rubik như hình sau: F R U R’ U’ F’.

Bước 5. Tạo chữ thập đúng vị trí.

Bước 6.